tel. +48 602 173 958

Tłumacz przysięgły jęz. francuskiego

Edukacja

  • Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.

 

  • Dyplom-Mastère en Formation d’Ingénieur d’Affaires Internationales- EDHEC Lille (Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Handlowa w Lille, Zarządzanie Firmami Międzynarodowymi)

 

  • Ustanowienie tłumaczem przysięgłym języka francuskiego

 

  • Dyplom Filologii Romańskiej-magister Filologii Romańskiej