eiffel-tower-1839974_1920.jpg

Wykształcenie i uprawnienia

 
  • Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.

  • Dyplom-Mastère en Formation d’Ingénieur d’Affaires Internationales- EDHEC Lille (Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Handlowa w Lille, Zarządzanie Firmami Międzynarodowymi)

  • Ustanowienie tłumaczem przysięgłym języka francuskiego

  • Dyplom Filologii Romańskiej-magister Filologii Romańskiej